Általános Szerződési Feltételek

A jelen Általános Felhasználási Feltételek (a továbbiakban: a „Felhasználási Feltételek”) határozzák meg ArtMasters Korlátolt Felelősségű Társaság (1118 Budapest, Ratkóc utca 17., Cégjegyzékszám:01 09 464007, Adószám:12082221-2-43; továbbiakban: „ArtMasters”) az kizárólagos tulajdonában álló  www.artmasters.hu elnevezésű weboldal (a továbbiakban: a „Weboldal”) felhasználására vonatkozó feltételeket.

Alapfogalmak

Üzemeltető: ArtMasters Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1118 Budapest, Ratkóc utca 17.
Adószám: 12082221-2-43
Cégjegyzékszám: 01 09 464007
Nyilvántartásba vevő szerv: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Emailcím: info@artmasters.hu

Tárhelyszolgáltató:

Neve: Hetzner Online GmbH
Székhely: Industriestr. 25. 91710 Gunzenhausen, Deutschland
Adószám: DE812871812
Cégjegyzékszám: HRB 6089
Nyilvántartásba vevő szerv: Registergericht Ansbach
Emailcím: info@hetzner.com

Jegyvásárlás: A Weboldalon keresztül történő jegyvásárlás egy eseményre

Feliratkozás: Felhasználó feliratkozása a Weboldal hírlevelére

Szolgáltatás: Közösségi művészeti alkotási élmény, valamint a Weboldalon keresztül a jegy és ajándékutalvány vásárlás az eseményre

Esemény: Egy konkrét időponthoz, dátumhoz és helyszínhez köthető ArtMasters közösségi festészeti program

Weboldal: www.artmasters.hu

Művészeti vezető/Instruktor: Az a személy, aki előkészíti, levezeti, koordinálja, segíti az Eseményt

Felhasználó: Felhasználónak minősül minden olyan nagykorú természetes vagy jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, aki a Weboldalt felkeresi, azon jegyet vásárol, vagy feliratkozik a Weboldal hírlevelére. Kiskorú személyek nem minősülnek felhasználónak. Kiskorú természetes személyek a Weboldalt felkereshetik, annak tartalmával megismerkedhetnek, azonban jegyet nem vásárolhatnak, nem iratkozhatnak fel a Weboldal hírlevelére és csak szülői/gondviselői engedéllyel vehetik igénybe a Weboldal által nyújtott szolgáltatásokat illetve vehetnek részt az ArtMasters rendezvényein, ebben az esetben a kiskorú szülője/gondviselője minősül Felhasználónak.

A Weboldal által nyújtott bármely szolgáltatás igénybevételével, regisztrációval illetve a hírlevélre való feliratkozással a Felhasználó magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen Szerződési Feltételeket. A Szerződési Feltételek ily módon való elfogadása egyben azt is jelenti, hogy a Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy ennek változásait nyomon követi és tudomásul veszi. Amennyiben a Felhasználó a jelen Szerződési Feltételeket nem fogadja el, úgy nem jogosult a Weboldal használatára, illetve a Weboldal által kínált bármely szolgáltatás igénybevételére. A Weboldal tulajdonosa és/vagy működtetője jogosult a jelen Szerződési Feltételeket bármikor egyoldalúan módosítani. A módosítás hatályba lépésének napja az a nap, amikor a módosítás publikálásra kerültek a Weboldalon.

A Felhasználó köteles a hozzá köthető, valós adatokat megadni. Az ArtMasters.hu, amennyiben tudomására jut, hogy a Felhasználó által megadott adatok köre nem valós elemeket (is) tartalmaz, jogosult a Felhasználó Szolgáltatáshoz való hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni.

Az ArtMasters működése

Az ArtMasters olyan közösségi eseményeket szervez, ahol a résztvevőknek művészeti élményben lehet részük, amely során a Felhasználó az ArtMasters által biztosított helyszínen, az ArtMasters művészeti vezetőjének segítségével, iránymutatásával egy festményt készít el. A Weboldalon több Esemény és ahhoz rendelve az azokon készülő festmény képe megtalálható, ezeket az ArtMasters határozza meg, a Felhasználó a megadott lehetőségek közül választ időpontot és helyszínt, festményt az aktuális elérhetőség alapján.

Változó tényezők: Az események időpontja, helyszíne, művészeti vezetője és felépítése is változhat. A kiválasztott Eseményen is lehetnek változtatások az ArtMasters megítélése alapján, így előfordulhat, hogy nem az előre megadott képet festik vagy nem az a művészeti vezető tartja a foglalkozást, aki a Weboldalon szerepel.

A festék, a vászon, az állvány, az ecsetek, a kötény és a művészeti vezető estéről estére változhat, előzetes figyelmeztetés nélkül.

Az ArtMasters mindent megtesz, hogy a változások minél kevésbé érintsék az eredetileg meghirdetett Eseményt. Az ArtMasters a változtatás jogát fenntartja.

Időkeret: Az ArtMasters törekszik arra, hogy az előre megadott időpontban kezdődjön és 3 órán belül megtörténjen a festés, azonban az időkeret esetenként változhat. Az időkeretbe nem tartozik bele a köztes szünet, melynek hosszát az Instruktor határozza meg, saját belátása alapján. Az időkeret változásáért az ArtMasters felelősséget nem vállal.

Érkezés az eseményre: Az ArtMasters eseményeire maximum 15 perccel korább lehet megérkezni. Ennél korábbi érkezés esetén az Instruktor nem köteles a Felhasználó rendelkezésére bocsátani a helyszínt, mivel az zavarja az előkészületi munkálatokban.

Késés az eseményről: A meghirdetett kezdés időpontját követően maximum 15 perccel a művészeti vezető nem köteles biztosítani a Felhasználónak az eseménybe történő becsatlakozást. Késés esetén az ArtMasters nem köteles rá, hogy új alkalmat ajánljon fel a Felhasználónak.

Ajándékutalványok felhasználási feltételei:
1. Az utalvány az Élményfestésen való egyszeri résztvételre jogosít az utalványon megadott számú résztvevővel, egy a www.artmasters.hu oldalon meghirdetett események közül.
2. Az online rendszerben történő foglalás az utalvánnyal végleges, ennek visszavonása nem lehetséges.
3. Az foglalt időpont be nem tartása (igénybevételének elmulasztása) esetén a kibocsátó alternatív időpontot felajánlani nem köteles.
4. Az utalvány készpénzre nem váltható, kizárólag fizetőeszközként szolgál a fent nevezett szolgáltatás igénybevétele esetén.
5. Az utalvány vissza nem váltható, be nem cserélhető.
6. Érvényes foglalás leadásával automatikusan elfogadja a felhasználási feltételeket.
7. Az ArtMasters az utalvány elvesztése vagy a kuponkód harmadik személy általi szándékos eltulajdonítása révén keletkezett anyagi kár esetében felelősséget nem vállal.

Végtermék: Az ArtMasters semmilyen felelősséget nem vállal azért, hogy az Esemény során a Felhasználó által elkészített kép olyan, vagy hasonló minőségű legyen, mint a Weboldalon található festmény.

Az ArtMasters festményei, képei, fotói, logója melyek a Weboldalon megtalálhatóak, az ArtMasters számára lettek készítve, azokat szerzői jogok védik. Jogszerűtlen azokat az ArtMasters engedélye nélkül másolni, sokszorosítani, felhasználni.

Lemondás: Az ArtMasters eseményeit 4-nél kevesebb jelentkező esetén elmaradhat, erről az érintett Felhasználót e-mailben értesítjük, legkésőbb az esemény előtt 1 órával.

Viselkedési normák

Az ArtMasters eseményein és/vagy Weboldalon elfogadott magatartási kódex magában foglalja, hogy a Felhasználó más Felhasználókat faji, nemi, vallási, identitásbeli hovatartozásukban és emberi mivoltukban tiszteli, sem szavakkal, sem tettekkel nem sérti szándékosan vagy szándékán kívül. Az eseményre nem érkezik ittas vagy bódult állapotban és betartja az elvárt viselkedési normákat.

Jegyvásárlás, lemondás – A szerződés megkötésének technikai lépései

A Jegyvásárláshoz a Felhasználónak regisztrálnia kell, ahol meg kell adnia a következő adatokat:

 • Név (vezeték, kereszt)
 • Telefonszám
 • E-mail cím
 • Jelszó
 • Számlázási adatok

Regisztráció nélküli vásárláshoz a következő adatokat kell megadni:

 • Név (vezeték, kereszt)
 • Telefonszám
 • E-mail cím
 • Jelszó
 • Számlázási adatok
 • A Jegyvásárlás a Simple Pay fizetési rendszerén, Barion fizetési rendszerén, direkt utalással, vagy Paypal rendszerén keresztül működik. A Felhasználó a Jegyvásárláskor a Simple Pay, a Barion, illetve a PayPal ÁSzF-jét is köteles elfogadni.
 • A sikeres vásárlásról a Szolgáltató a Felhasználó által megadott e-mail címre küldött elektronikus levélben értesíti Felhasználót. A levél tartalmazza:
  • Az időpontot
  • A helyszínt
  • A kiválasztott képet
  • Megrendelés kódját
 • Az ArtMasters a megrendelés megérkezését elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolja (egy email üzenet formájában). Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a visszaigazolás a megrendelés elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül nem érkezik meg, a Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól.
 • A Jegyvásárlás elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak.
 •  A Jegyvásárlásra kötött szerződés minősül írásban kötött szerződésnek minősül.

Lemondás:

Felhasználónak legkésőbb az Esemény időpontja előtt 48 órával jelezni kell az info@artmasters.hu e-mail címen, amennyiben nem tud részt venni az Eseményen, egy “Lemondás” tárgyú e-mailben. Az e-mailben egyértelművé kell tenni, hogy ki mondja le az eseményt és melyik eseményről van szó. Egyéb (Facebookon, más e-mailen, telefonon stb. történő) lemondást nem áll módunkban elfogadni. Ha a Felhasználó az esemény kezdőpontja előtt 48 órával nem jelzi lemondási szándékát, úgy azt nem áll módunkban elfogadni. Ha Felhasználó fentiek szerint jelezte, hogy nem tud részt venni az eseményen, amelyre eredetileg a jegyét vásárolta, úgy a férőhelyek függvényében a következő 40 napban tartott valamely eseményre érvényesítheti a jegyét egy alkalommal.

Promóciók

 • Az ArtMastersnek joga van kedvezményeket adni az eredeti jegyárból. Ezen kedvezmények feltételeit ajánlatokként változtathatja.
 • Az ArtMasters-zel leszerződött Harmadik fél is nyújthat kedvezményeket megállapodás alapján (kuponakciók stb.), ez esetben az ArtMasters nem vállal felelősséget az adott partner ÁszF-je és Adatkezelése iránt.

Hírlevél

 • A Weboldal használatának során a Szolgáltató lehetőséget nyújt Hírlevélre történő feliratkozásra az ArtMasters témájával kapcsolatos információkról, lehetőségekről, hírekről, akciókról, újdonságokról történő folyamatos tájékoztatás biztosítása érdekében.
 • A Hírlevél-szolgáltatás igénybevétele illetőleg az ehhez kapcsolódó adatszolgáltatás minden esetben önkéntes.
 • A Szolgáltató a Felhasználó által megadott adatokról nyilvántartást vezet. A nyilvántartásban rögzített adatok harmadik fél számára kizárólag az érintett Felhasználó előzetes hozzájárulásával adhatók át.
 • A Felhasználó az adatainak megadásával felhatalmazza a Szolgáltatót, hogy a hozzájárulása visszavonásáig ezen adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. ,valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETÉNEK rendelkezéseinek megfelelően kezelje. Felhasználó adatkezeléséről részletes tájékoztató a Weboldalon az Adatkezelési Tájékoztató menü pont alatt található.
 • A Felhasználó a Hírlevél-szolgáltatásról korlátozás és indokolás nélkül bármikor, ingyenesen leiratkozhat. Ebben az esetben a Szolgáltató az általa vezetett nyilvántartásból haladéktalanul törli a Felhasználó adatait. A Felhasználó a visszavonó nyilatkozatot megteheti a Hírlevélben található leiratkozó linkre kattintva.

Közösségi oldalak, marketing

A Weboldalt lehetőség van a Felhasználó Facebook, Pinterest, YouTube vagy Instagram fiókjával összekötni. Amennyiben Felhasználó él ezzel a lehetőséggel, úgy részese lesz az ArtMasters közösségének az adott külső oldalon is, így felkerülhetnek az Esemény dokumentált anyagai (pl. fényképek, az elkészült festménye, az esemény videója stb.) a közösségi oldalakra is, ahol Felhasználó beazonosítható lesz. Ismerősei, barátai látni fogják, hogy az ArtMasters közösségének része.

Az ArtMasters Eseményein kép- és hangfelvétel készülhet, melyet az ArtMasters marketing célokra használhat. Felhasználó a jegyvásárlással, illetve az Eseményen való részvétellel hozzájárul, hogy kép-és hanganyagon szerepeljen és a róla készült kép- és hangfelvételeket a Szolgáltató pr- és marketingtevékenységében térítésmentesen felhasználja.

Felelősség

Az ArtMasters semmilyen körülmények között nem garantálja, hogy a szolgáltatás (ideértve a Weboldalt és minden hozzárendelt tartalmat, valamint a eseményt) zavartalanul és hiba nélkül fog működni. Felhasználó elfogadja, hogy az ArtMasters szolgáltatás egy vagy több vonatkozásában módosulhat, részben vagy teljes egészében megszűnhet, anélkül, hogy erről a Felhasználó értesül vagy ezért kártérítést kap. Az ArtMasters a felelősséget különösképpen a Partnerek szolgáltatásával kapcsolatban, az ArtMasters eseményen készült festményekkel, valamint az ArtMasters eseményen használt eszközökkel kapcsolatban hárítja el magáról.

Az ArtMasters nem vállal felelősséget vagy kötelezettséget az alábbiakra:

 • Hibák vagy hiányosságok a Weboldalon vagy az ArtMasters eseményen
 • Az ArtMasters eseményen vagy a Weboldalon bármely meghibásodás vagy a használat megszakítása

Az ArtMasters szakkörön ital- és ételfogyasztás a helyszín aktuális kínálata szerint lehetséges. A fogyasztás költségét a festés jegyára NEM tartalmazza.

Irányadó jog, felügyeleti szervek

Az Üzemeltető és Felhasználó közötti jogviszonyra a Magyar jog irányadó. A felek esetleges jogvita esetén, hatáskörtől függően kikötik az Üzemeltető székhelye szerinti, hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességét.

Panaszkezelés, vitarendezés

Az ArtMasters a fogyasztókra vonatkozó vitás kérdésekben is a békés, peren kívüli egyezségre törekszik. A Felhasználó a Szolgáltatással kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő (postán megküldött levélben illetve email útján):

ArtMasters Kft.

Cím: 1118 Budapest, Ratkóc utca 17.
E-mail: info@artmasters.hu

Az ArtMasters az írásbeli panaszt a beérkezését követően harminc napon belül megvizsgálja és érdemben megválaszolja  továbbá intézkedik arról, hogy a válasz a Felhasználóhoz eljusson. Ha a panaszt az ArtMasters elutasítja álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolja.

Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben az ArtMasters és a Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita az ArtMasters-szel való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Felhasználó  számára:

 • Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben a Felhasználó a fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságok listája és elérhetőségei a https://jarasinfo.gov.hu/ holnapon érhetők el. A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság elérhetősége: 1364 Bp., Pf. 144; fogyved_kmf_budapest@nfh.h;u
 • Békéltető testület. A Szolgáltatás minőségével, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a Felhasználó eljárást kezdeményezhet a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületnél illetve fordulhat a ArtMasters székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testülethez.

Budapesti Békéltető Testület
1016 Budapest I., Krisztina körút 99.
tel: +361 488-2131
www.bekeltet.hu

Az ArtMasterst a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli, ennek keretében köteles a vonatkozó jogszabályi rendelkezés által rögzített tartalommal, az ott említett határidőn belül válasziratát megküldeni a békéltető testület számára. A fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazásának kivételével az ArtMasters a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani köteles.

 • ​Online szerződéssel összefüggően a fogyasztók az online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat elektronikusan rendezni tudják az alábbi linken elérhető online vitarendezési platformon keresztül is rendezni tudják:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&Ing=HU

 • Bírósági eljárás: a vevő jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.
 • Az elektronikus hirdetésekkel kapcsolatosan a hírközlési hatóság eljárását kezdeményezheti:

A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Hivatalának
levélcím: 1525 Budapest, Pf., 75;
info@nmhh.hu

Az Adatkezelési Szabályzat eléréséhez kattints ide .